Samfundsfag, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Du lærer også at sammenligne og forklare forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres konsekvenser, og du lærer om konkrete politiske beslutningsprocesser. Du får også viden til at anvende faglige begreber til at debattere samfundsmæssige problemstillinger.

Du lærer desuden at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisering samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt rettigheder og pligter i et demokratisk system
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt den økonomiske politik, som politikerne fører
  • Metode, herunder at lave interviews og udføre mindre undersøgelser 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og tager udgangspunkt i både akutelle samfundsbegivenheder og mere generel faglig viden. Du skal i løbet af undervisningen udarbejde mindst to projekter. 

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Skolen vælger én af to følgende prøveformer:

Prøveform a: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et kendt tema og ukendt bilagsmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter per eksaminand med ca. 24 timers forberedelse. Skolens leder kan beslutte, at forberedelsen kan foregå i grupper på max. 3 eksaminander. Den mundtlige prøve er individuel. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige prøve.

Prøveform b: Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål med ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et kendt tema fra undervisningen. Eksamen varer ca. 30 minutter med 60 ca. minutters forberedelse. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige eksamen. 

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.