Psykologi, D

Til Søgning
Pris: DKK 1.380,00

Om faget

Faget giver dig indsigt i teorier om menneskers tanker, følelser og handlinger. Du lærer samtidig at forstå og vurdere psykologiske problemstillinger.
Du lærer også at gøre rede for psykologiske mekanismer i sociale relationer og vurdere kulturelle faktorers betydning for menneskers adfærd.
For at kunne forstå, anvende og vurdere psykologiske teorier skal du arbejde med:
Gruppepsykologi
Familie og opdragelse
Socialisering og kulturpåvirkninger
Udviklingspsykologi
Identitet
Læring og intelligens
It anvendes især i forbindelse med skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget dansk, niveau G.