Naturvidenskab, E, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
Energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
Kulstofkredsløbet
Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau F.