Naturvidenskab, D, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får viden om samspillet mellem menneske og natur samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Du lærer om bl.a. radioaktivitet og menneskets gener samt om vand og kredsløb i naturen.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at få en naturfaglig viden om menneskets samspil med naturen skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
DNA og gener
Genteknologi og etik
Radioaktivitet
Spildevand og drikkevand
Kvælstofkredsløbet
Økosystemer, herunder bæredygtighed
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau E.