Matematik, F, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.
Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
Talbehandling, herunder procentregning og potenser
Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
Funktioner, herunder variabelbegrebet
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.