Matematik, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.
På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
De 4 regningsarter
Procentregning
Løsning af ligninger
Funktionsbegrebet
Lineære funktioner
Eksponentialfunktioner
Potensfunktioner
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.