Dansk som andetsprog, E, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer.
I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:
Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
Grammatik, retskrivning og syntaks
Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog
Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Eksamen:
Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.