Dansk, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.
Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.
For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:
Skriftsprog og talesprog
Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
Ældre og nyere litteratur
Journalistiske genrer, trykte og elektroniske
Kommunikation og argumentation
Studieteknik
Ordbøger og håndbøger
I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til dansk, niveau E.