Ansøgning til HF A+

HF A+ er et særligt tilrettelagt HF-forløb for unge voksne på hf enkeltfag i Køge, der har en diagnose inden for autismespektret eller andre lignende diagnoser. På HF A+ bliver du styrket både personligt, fagligt og socialt. Der er tilknyttet mentorer, efteruddannede lærere og en særlig studievejleder til holdet. De fleste kursister på HF A+ er typisk i alderen 18-25 år.
Stamoplysninger
*
* Dit fulde navn
Vejnavn og husnummer
Bynavn
* E-mailadresse
*
Netværk
Angiv typen af kontaktperson nr. 1
Kontaktpersonens fulde navn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-mail
Angiv om du giver tilsagn til at vi må dele oplysninger der er relevante for din ansøgning med kontaktpersonen
Angiv typen af kontaktperson nr. 2
Kontaktpersonens fulde navn
Kontaktpersonens telefonenummer
Kontaktpersonens e-mail
Angiv om du giver tilsagn til at vi må dele oplysninger der er relevante for din ansøgning med kontaktpersonen
Tidligere uddannelsesforløb
Angiv hvilke fag, du har afsluttet på Hf-niveau
Hvis du allerede går på Hf og VUC Roskilde-Køge, så skriv dit kursistnummer her
Angiv hvilke eksaminer du evt. har taget samt årstal
Beskriv kort din skolehistorik, gerne med årstal og skolenavn
Diagnose
Hvis du har flere diagnoser skal du angive dem alle sammen
Dokumentation
Vedlæg også eventuelle andre beviser
Udredning fra psykiater/psykolog/egen læge
Vedlæg evt. udtalelser fra skole eller botilbud
Her kan du læse om hvordan HF og VUC Roskilde-Køge opbevarer og behandler dine persondata i forbindelse med din ansøgning til HF A+. Link er på vej.