Individuel komptencevurdering af - fag (IKV)

Du bedes udfylde formularen herunder og uploade dokumentation for din erhvervserfaring, frivilligt arbejde, uddannelsesforløb mv som danner grundlag for din ansøgning om IKV.

* Jeg ønsker at få en kompetencevurdering i fag/fagene:
* Beskriv de erfaringer, uddannelser og kurser, der gør at du har opnået kompetencer i det/de fag du søger vurderingen i.
*
*
*
*
*
Du skal uploade CV og dokumentation for dine erfaringer, kurser, uddannelser mv. for at vi kan behandle din ansøgning om individuel kompetencevurdering.
Her kan du læse om hvordan hf og VUC Roskilde opbevarer og behandler dine persondata i forbindelse med individuel kompetencevurdering. Persondatapolitik